Polityka Prywatności | Regulamin korzystania z serwisu

Polityka prywatności | Regulamin korzystania

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i przestrzegamy ustawowych regulacji obowiązujących dla ich ochrony.
Aby zapozanć się z polityką prywatności lub regulaminem korzystania z serwisu krynicasuperski.pl proszę wybrać odpowiednie treści klikając na nie w menu.

Ciasteczka

Proszę kliknąć w wybraną zakładkę poniżej aby rozwinąć treść

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari
Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe odkładane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Nasza strona internetowa stosuje ciasteczka w różnych miejscach. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika a także bardziej efektywna i bezpieczna. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów.
Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z naszej witryny.
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Regulamin korzystania

Proszę kliknąć w wybraną zakładkę poniżej aby rozwinąć treść

Dostęp do i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Niniejszy serwis został opracowany przez Enerete Innovative Installations Piotr Lelito (określany dalej nazwą Właścicielem serwisu Krynicasuperski, serwis krynicasuperski) i jest przezeń administrowany. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia niniejszego serwisu lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian w niniejszym serwisie, w Warunkach Ogólnych Korzystania z Serwisu, w naszych Warunkach Ogólnych oraz w innych Warunkach tego serwisu. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin niniejszego serwisu przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania z niego i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.
Jako warunek korzystania z Usług Krynicasuperski zapewniają Państwo, że:

- wszelkie informacje przekazane za pośrednictwem serwisu krynicasuperski są prawdziwe, aktualne i kompletne,
- jeżeli są Państwo posiadaczami konta w serwisie, będą Państwo chronić dane dotyczące konta, zarządzać nimi i ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Państwa konta przez osoby trzecie,
- mają Państwo co najmniej 13 lat i mogą założyć konto, używać serwisu i przesyłać treści do serwisu krynicasuperski oraz posiadają Państwo zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy, a także do korzystania z serwisów, w tym naszego, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie,

Serwis Krynicasuperski nie gromadzi świadomie informacji na temat osób w wieku poniżej 13 lat.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług wybranym osobom w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, między innymi z powodu naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

Korzystając z serwisu, w tym z usług ułatwiających udostępnianie treści z witryn stron trzecich i w takich witrynach, przyjmują Państwo do wiadomości, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, którymi dzielą się Państwo z serwisem krynicasuperski. Mogą Państwo uzyskać dostęp do usług wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem za pośrednictwem funkcji serwisu i w sposób dozwolony na podstawie niniejszego regulaminu.
Zobowiązują się Państwo nie publikować, nie rozpowszechniać ani w inny sposób nie publikować za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek Państwa treści, opini, recenzji które:

- są fałszywe lub niezgodne z prawem, wprowadzają w błąd, są oszczercze, szkalujące, obsceniczne, podżegające, nieprzyzwoite, sugestywne lub napastliwe (bądź nawołują do napastowania innej osoby),
- zawierają groźby, naruszają prywatność lub prawo do wizerunku lub w jakikolwiek inny sposób nieakceptowalne,
- są w oczywisty sposób uznawane w społeczności internetowej za obraźliwe, dotyczy to między innymi materiałów promujących rasizm, nienawiść lub przemoc fizyczną skierowaną przeciwko dowolnej grupie lub osobie,
- stanowiłyby, sprzyjałyby, promowałyby lub zawierałyby instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, przestępstwa, działań stanowiących podstawę do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
- zawierają instrukcje dotyczące nielegalnej działalności,
- mogą stanowić naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich bądź innych praw własności intelektualnej i materialnej dowolnej ze stron,
- stanowią korespondencję masową lub spam czy łańcuszki,
- podszywają się pod inną osobę fizyczną lub prawną bądź w jakikolwiek inny sposób przedstawiają w fałszywym świetle powiązania z osobą fizyczną lub prawną, włączając w to serwis krynicasuperski,
- stanowią prywatne dane stron trzecich, dotyczy to w szczególności nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numeru pesel,
- obejmują treści zastrzeżone lub dostępne wyłącznie po podaniu hasła,
- zawierają wirusy,
- nie mają związku z tematem serwisu krynicasuperski, w której zostały opublikowane,

Właściciel serwisu Krynicasuperski nie przyjmuje żadnych zobowiązań, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane, przekazywane lub przesyłane do serwisu przez Państwa lub przez strony trzecie ani za jakiekolwiek straty lub szkody z nimi związane.
Serwis krynicasuperski działa zgodnie z procedurą zgłaszania i usuwania treści. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia odnośnie co do treści, w tym recenzji użytkowników zamieszczonych w serwisie, albo jeśli uważają Państwo, że materiały lub treści zamieszczone w serwisie naruszają prawa autorskie, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem emial: biuro@krynicasuperski.pl opisując dokładnie w sposób uzasadniony i umotywowany zgłoszenie naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia serwis Krynicasuperski zareaguje na uzasadnione i właściwie umotywowane skargi, podejmując wszelkie możliwe starania w celu usunięcia w rozsądnym czasie treści ewidentnie niezgodnych z prawem.
Serwis może zawierać hiperłącza do witryn zarządzanych przez inne podmioty niż serwis Krynicasuperski. Wspomniane hiperłącza mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel serwisu nie kontroluje takich witryn ani nie jest odpowiedzialny za ich zawartość, prywatność ani inne praktyki stosowane w tych witrynach. Ponadto to Państwo odpowiadają za podejmowanie środków ostrożności mających zapewnić, że wszelkie klikane linki i pobierane oprogramowanie (z niniejszej witryny lub innych) będą wolne od wirusów i innych destrukcyjnych komponentów. Umieszczenie przez serwis hiperłączy do takich witryn nie oznacza aprobaty dla materiałów opublikowanych w tych witrynach lub aplikacjach stron trzecich ani żadnych powiązań z prowadzącymi je podmiotami.
Właściciel serwisu Krynicasuperski opracował informacje umieszczone w niniejszym serwisie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w niniejszym serwisie służą jedynie prezentacji serwisu Krynicasuperski oraz jego usług. Właściciel serwisu Krynicasuperski nie oświadcza jednak ani nie gwarantuje, otwarcie czy w sposób domniemany, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. Zalecamy zatem, by sprawdzili Państwo informacje uzyskane w niniejszym serwisie przed wykorzystaniem ich w jakiejkolwiek formie. Informacje podane w niniejszym serwisie nie zwalniają Państwa z powinności sprawdzenia we własnym zakresie, czy nie istnieją informacje bardziej aktualne. Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji lub instrukcji dotyczących naszych usług, prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio. Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani Właściciel serwisu Krynicasuperski, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu lub z faktu, że użytkownik serwisu polegał na informacjach w nim zawartych.
Wszelkie nazwy handlowe ( w szczególności logo i nazwa Krynicasuperski ) serwisu znajdujące się w niniejszym serwisie stanowią znaki handlowe Właściciela serwisu Krynicasuperski lub jego jednostek zależnych. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.
Wszelkie roszczenia lub spory sądowe dotyczące niniejszego serwisu lub korzystania z niego podlegają interpretacji Prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Polityka prywatności / RODO

Proszę kliknąć w wybraną zakładkę poniżej aby rozwinąć treść

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.). Poniżej znajdziecie Państwo treści zawierające informację, w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Informacje przedstawione poniżej stanowią regulacje dotyczące Polityki prywatności oraz plików „cookies” serwisu internetowego Krynicasuperski.pl, prowadzonego w domenach krynicasuperski.pl oraz subdomenach *.krynicasuperski.pl, a także usług świadczonych przez Enerete Innovative Installations Piotr Lelito pod marką Kryniasuperski,

Krynicasuperski dochowuje wszelkiej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników serwisu,

Korzystając z witryn internetowych Krynicasuperski, a także używając produktów oraz korzystając z usług oferowanych przez Enerete Piotr Lelito pod marką Krynicasuperski akceptujecie Państwo sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych poniżej,

Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies (ciasteczek) serwisu internetowego prowadzonego w domenach krynicasuperski.pl oraz usług świadczonych przez właściciela serwisu krynicasuperski ma charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest ona źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów serwisu internetowego Krynicasuperski,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enerete Piotr Lelito, z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Słotwińska 43b, 33-380 Krynica-Zdrój., adres email – biuro@krynicasuperski.pl,

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązującymi prawnymi regulacjami prawa polskiego.
Administrator danych osobowych dochowuje należytej, szczególnej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia:
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
 • zbieranie danych osobowych dla oznaczonych poniżej, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawanie gromadzonych danych osobowych dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • dbanie, aby dane osobowe były merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • aby przetwarzane dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • aby gromadzone dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
Administrator danych osobowych świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej oraz współpracuje z partnerami na całym świecie. Dostęp do danych Klientów Krynicasuperski mogą posiadać również partnerzy z takich regionów świata, których obowiązujące przepisy dotyczące zbierania i wykorzystywania danych będą się różniły od prawa europejskiego.

Z uwagi na powyższe, należy pamiętać, iż dane osobowe osobowe mogą być również przekazywane do innych państw (to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a dostarczając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer.
Cel oraz zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez użytkownika korzystającego z serwisu Krynicasuperski, Możliwe cele zbierania danych osobowych użytkowników przez Administratora:
 • przedstawienie oferty handlowej,
 • przetwarzania zamówień, płatności, informacji dotyczących gwarancji użytkowników,
 • usprawnienie obsługi klientów, dostosowanie oferty do potrzeb klientów, efektywne reagowanie na owe potrzeby, wsparcie przy realizacji usług,
 • wysłanie newslettera,
 • przeprowadzania badań rynku o dotyczących użytkowników, w celu udoskonalania kampanii marketingowych oraz treści udostępnianych na stronach internetowych,
 • przeprowadzania konsultacji telefonicznych w celu omawiania usług, udzielania informacji o oferowanych produktach oraz ich działaniu, a także odpowiedzi na prośby i pytania,
 • innych celów, gdy zostanie wyrażona na nie zgoda,
 • realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres zamieszkania,
 • kod pocztowy,
 • ogólne dane lokalizacyjne (miasto, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz może okazać się niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej za pomocą serwisu. Brak podania danych osobowych może wiązać się z konsekwencją w postaci braku możliwości wykonania albo należytego wykonania wyżej wskazanych umów. zakres wymaganych do zawarcia umowy danych osobowych jest każdorazowo wskazywany uprzednio na stronie serwisu a także w jego regulaminie. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu, o ile nie będzie ono niezbędnym w celu realizacji świadczonych usług przez Krynicasuperski, jedynie na podstawie odrębnych zapisów udostępnionych przez Krynicasuperski oraz na podstawie udzielonej przez osobę, której profilowanie ma dotyczyć, zgody. Zebrane dane przechowywane są przez Krynicasuperski przede wszystkim w celach służących zapewnieniu możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem oraz świadczonymi usługami. Ponadto, służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszego serwisu oraz usług świadczonych przez Krynicasuperski. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.
Odbiorcami pozyskiwanych danych osobowych mogą być poza Administratorem także: inne podmioty świadczące odpowiednie usługi związane z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem, urządzeniami oraz usługami, a także związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres: jeżeli brak innego zastrzeżenia w przedłożonych przez Krynicasuperski informacjach, 36 miesięcy.
Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane:
 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne z mocy przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą,
 • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności interesu w postaci marketingu bezpośredniego Administratora oraz prawidłowego świadczenia usług).
W przypadku, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a , zgoda na przetwarzanie pozyskiwanych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres email: dane.os@krynicasuperski.pl
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Krynicasuperski przysługują stosowne prawa wynikające z Rozporządzenia (RODO), tj. w szczególności:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadkach, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO, (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, w tym także profilowania na podstawie tych przepisów.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zebrane dane przechowywane są przez Enerete Innovative Installations Piotr Lelito (Krynicasuperski) przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników przez Krynicasuperski. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej. Serwisy Krynicasuperski mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisów prowadzonych przez Krynicasuperski w domenach krynicasuperski.pl, subdomenach *.krynicasuperski.pl. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych stosowną kategorii danych osobowych objętych ochroną oraz w celu zniwelowania zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane.os@krynicasuperski.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres siedziby firmy Enerete Innovative Installations Piotr Lelito, ul. Słotwińska 43b, 33-380 Krynica-Zdrój. Krynicasuperski zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

Panel Klienta

..
...